Jak działa Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Leasing zwrotny?.
Jak działa Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Leasing zwrotny?.

Jak działa Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Leasing zwrotny?.

15 marca 2020
0 Komentarze
Leasing to jedna z najpopularniejszych form finansowania środków trwałych, a jej atrakcyjność wynika m.in. z możliwości uzyskania znacznej optymalizacji podatkowej przez aktywnych podatników VAT. Jak wygląda w praktyce odliczenie podatku VAT w leasingu samochodu?

Leasing finansowy. 

Leasing finansowy to postać leasingu, regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego. Najczęściej jest to umowa o charakterze długoterminowym (czas jej trwania często pokrywa się z czasem amortyzacji). Polega ona na tym, że leasingodawca nabywa określoną rzecz i oddaje ją leasingobiorcy do korzystania.

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT naliczany jest jednorazowo z góry – w momencie odbioru przedmiotu umowy. 

Warto również wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

W leasingu finansowym Raty płacimy bez podatku VAT. 

Leasing Operacyjny to najkorzystniejsza forma zakupu samochodu !

Leasing operacyjny.

Leasing operacyjny to postać leasingu, regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego. Najczęściej jest to umowa o charakterze długoterminowym. Polega ona na tym, że leasingodawca nabywa określoną rzecz i oddaje ją leasingobiorcy do korzystania. Dodatkowo należy wspomnieć, że do kosztów uzyskania przychodu można również zaliczyć opłatę wstępną. Opłata ta może być ujęta jednorazowo. W leasingu operacyjnym do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT, a więc przy tej formie leasingu w przeciwieństwie do leasingu finansowego nie ma obowiązku opłacania podatku VAT w całości już na samym początku trwania umowy leasingowej.

W przypadku leasingu operacyjnego prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje leasingodawcy, a nie korzystającemu, jak ma to miejsce przy wariancie finansowym. Co więcej, czas trwania tego typu umowy jest na ogół krótszy niż finansowego. 

W kontekście podatku VAT zasadnicza różnica sprowadza się do tego, że odliczenie następuje od każdej faktury (raty leasingowej) wystawianej w kolejnych miesiącach. Przepisy podatkowe traktują leasing operacyjny jak świadczenie usług opodatkowane stałą stawką 23%.

Każda rata leasingu operacyjnego jest kosztem uzyskania przychodu, dzięki czemu płacimy mniejszy podatek do urzędu Skarbowego, natomiast różne kalkulacje leasingu znajdziecie na naszej stronie ratymoto.pl

W przypadku opłaty wstępnej w leasingu VAT traktowany jest na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to, że faktura dokumentująca wydatek stanowi podstawę do odliczenia 50% lub 100% podatku, w zależności od sposobu korzystania z pojazdu, a także spełnienia kryteriów wskazanych w ustawie.

Ile podatku VAT można odliczyć z raty leasingowej?

Jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, a przedsiębiorca złożył w urzędzie skarbowym deklarację VAT-26 i prowadzi ewidencję korzystania z pojazdu, będzie on mógł odliczyć całość podatku 100% Jeżeli jednak pojazd służy do zaspokajania potrzeb zarówno służbowych, jak i prywatnych, prawo do odliczenia obejmuje jedynie 50% podatku VAT. Pozostałe 50% kwoty zwiększa wartość początkową przedmiotu umowy, która będzie stanowiła podstawę do obliczania amortyzacji.

Leasing zwrotny. 

Leasing zwrotny to postać leasingu, gdzie dostawcą przedmiotu leasingu i odbiorcą jest ten sam podmiot, który zobowiązuje się do uiszczania rat leasingowych na rzecz nowego właściciela, odmrażając kapitał wcześniej ulokowany w środkach trwałych nadal z nich korzysta.

Kiedy umowa leasingu wygaśnie przedsiębiorca może ponownie stać się właścicielem środka trwałego. Oczywiście sprzedaż środków inwestycyjnych firmie leasingowej jest przychodem firmy i niesie za sobą obowiązek odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego.

Przy sprzedaży środka trwałego firmie leasingującej powinno dokonać się po cenie rynkowej, która najczęściej okazuje się być niższa niż wartość, w jakiej składnik majątku został zewidencjonowany. W ten sposób przedsiębiorca traci na jego odsprzedaży, dlatego leasing zwroty jest rzadko spotykaną formą finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *