Jak napisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?
Jak napisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

11 lipca 2022
0 Komentarze

Dobra umowa kupna sprzedaży samochodu to wbrew pozorom nie takie łatwe wyzwanie. Jest ona niezwykle ważnym elementem całej transakcji, bowiem stanowi dokument kupna samochodu. Sprzedający w ramach umowy kupna sprzedaży samochodu przenosi własność pojazdu na kupującego i zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy, z kolei kupujący zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty ustalonej w dokumencie. Wzory umowy kupna sprzedaży samochodu pomocne będą zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych np. przedsiębiorstw. Najważniejsze jest ujęcie w nich wszystkich elementów niezbędnych do identyfikacji, w tym osób odpowiedzialnych za realizację zobowiązań zawartych w umowie. 

Wzory umowy kupna samochodu – stosowna forma

Prosta umowa sprzedaży samochodu bazuje na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego – nie została ona uregulowana precyzyjnie. Można zawrzeć ją nawet ustnie, jednak zdecydowanie bezpieczniej jest zachować formę pisemną. Umowa kupna sprzedaży pojazdu do wydrukowania pozwala na uzupełnienie wszystkich najważniejszych danych, dając nam dowód dokonania transakcji na wypadek sporu między stronami itp. 

Warto również pamiętać o tym, że w przypadku braku dokumentacji w postaci faktury, umowa pisemna sprzedaży samochodu powinna zostać przedłożona podczas rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji, jak i w urzędzie skarbowym. Szczególnie ważne jest uzyskanie formy pisemnej umowy kupna sprzedaży w przypadku zakupu pojazdu dla celów firmowych, bowiem poza dokumentem będącym dowodem zakupu, jest ona również dokumentem księgowym. 

Wzory umowy kupna sprzedaży auta – co powinny zawierać?

Co do zasady – im więcej informacji o stronach transakcji kupna sprzedaży samochodu oraz samego przedmiotu umowy tym lepiej. Wzory umów kupna sprzedaży samochodu powinny ujmować między innymi takie dane jak:

  • Data oraz miejsce zawarcia umowy – warto dopisać także godzinę przekazania pojazdu nowemu właścicielowi – jest to informacja istotna z racji na termin rejestracji samochodu, jak również dla ubezpieczenia. 
  • Wskazanie stron umowy kupna sprzedaży – powinny znaleźć się tutaj wszystkie podstawowe dane identyfikacyjne zarówno kupującego, jak i sprzedającego.
  • Dokładny opis przedmiotu zakupu, czyli markę i kolor pojazdu, rok jego produkcji, numery nadwozia, silnika, karty pojazdu oraz numer rejestracyjny. Należy dopisać również aktualny przebieg. 
  • Cenę samochodu – należy zapisać ją również słownie.
  • Oświadczenie o tym, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
  • Termin przekazania pojazdu kupującemu.
  • Oświadczenie, która ze stron ponosi koszty zawarcia umowy.
  • Poświadczenie umowy poprzez podpisy każdej ze stron umowy.

Wraz z podpisaniem i najczęściej jednoczesnym przekazaniem pojazdu, sprzedający, który przenosi jego własność na kupującego powinien wraz z kopią umowy i kluczami do samochodu dostarczyć: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz dowód obowiązkowego ubezpieczenia OC z potwierdzeniem dokonania opłaty. Jeżeli pojazd będący przedmiotem umowy sprowadzono z zagranicy, niezbędne będzie również przekazanie potwierdzeń dla dokonanych opłat podatkowych, opłat celnych oraz opłaty recyklingowej. 

Najlepsza umowa kupna sprzedaży samochodu – jak sporządzić?

Aby mieć pewność, że umowa kupna sprzedaży pojazdu zawiera wszystko co najważniejsze, warto postawić na wzory umów kupna samochodu ze sprawdzonych źródeł. Przykładowa umowa kupna sprzedaży pojazdu do wydrukowania -> tutaj.

Data i miejsce:

Wypełniając umowę kupna sprzedaży samochodu do wydruku należy zadbać o prawidłowość wszystkich faktów i danych. Pod żadnym pozorem nie należy godzić się na wpisywanie np. daty wstecznej na umowie sprzedaży. Tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co działo się z pojazdem w czasie „fikcyjnego posiadania” oznaczonego z datą wsteczną, a co za tym idzie możemy narazić się na niemiłe konsekwencje. Jak wspomniano powyżej, kluczowa jest nie tylko data, ale i godzina sporządzenia umowy. W chwili, którą oznaczymy na umowie stajemy się właścicielami pojazdu, a co za tym idzie, odpowiadamy za wszystko to,co dzieje się z samochodem od momentu ujętego na umowie. 

Strony transakcji:

Informacje podstawowe o stronach transakcji najlepiej spisać uprzednio weryfikując dokumenty obu stron. Bez względu na to czy jesteśmy kupującym czy sprzedającym warto zweryfikować tożsamość kontrahenta. Spisanie umowy kupna sprzedaży samochodu z osobą legitymującą się fałszywym dokumentem lub dokumentem kogoś innego może nieść wiele nieprzyjemności – nawet wówczas, gdy stanowimy stronę poszkodowaną. Dla pewności warto poprosić kontrahenta o dwa dokumenty np. prawo jazdy i dowód osobisty lub paszport. Jeżeli strona reprezentuje firmę lub działa na podstawie upoważnienia innej osoby, dokument ten powinien znaleźć się w załączniku do umowy. 

Przed finalizacją transakcji dobrze jest także zweryfikować dokumenty pojazdu, w tym poprzedni dowód zakupu – fakturę czy umowę sprzedaży. Sam dowód rejestracyjny nie jest wystarczającym potwierdzeniem własności pojazdu, bowiem mógł zostać np. skradziony wraz z samochodem. 

Dane pojazdu:

Jak wspomniano powyżej, opis przedmiotu pojazdu powinien być możliwie najbardziej precyzyjny. Należy wpisać wszystkie najważniejsze informacje od modelu i koloru pojazdu, przez rocznik, numery VIN i rejestracji, po stan licznika na dzień sprzedaży samochodu oraz przebieg rzeczywisty. Można w umowie zawrzeć klauzulę o treści „Sprzedający deklaruje autentyczność przebiegu zapisanego w umowie.”, bądź odwrotnie, gdy nie jest w stanie tego potwierdzić. Umowa kupna sprzedaży samochodu wzór do wydruku posiada poszczególne rubryki nie bez powodu, dlatego warto ją skrupulatnie wypełnić dla swojego bezpieczeństwa. 

Wzór umowy kupno sprzedaż samochodu osobowego pozostawia również miejsce na uwagi. Można wymienić w nich widoczne na pierwszy rzut okaz braki, uszkodzenia czy problemy techniczne. Umowa kupna samochodu do wydruku przewiduje również przestrzeń do zapisu ewentualnych obciążeń ze strony osób trzecich oraz postępowaniach, które toczą się w związku z pojazdem. Już krótki dopisek o braku obciążeń finansowych na pojeździe pozwoli zyskać zabezpieczenie na wypadek np. zajęcia komorniczego. 

Umowa kupna sprzedaży auta do wydrukowania powinna zawierać również adnotację, iż “Sprzedający oświadcza, że pojazd nie posiada znanych mu wad technicznych, o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu”. Punkt te pozwala zyskać zabezpieczenie obu stronom transakcji. Co więcej, dobrze jest zawrzeć w niej deklarację o bezwypadkowej historii wozu – a w razie kolizji i napraw wykonanych w ich wyniku, również należy ująć je w umowie.

Dobrze sporządzona umowa kupna sprzedaży samochodu (wzór do pobrania) powinna zawrzeć również krótką wzmiankę o miejscu oględzin pojazdu czy odbytej lub nie jeździe próbnej. Jeżeli oglądaliśmy pojazd w warunkach uniemożliwiających odkrycie pewnych wad np. problemów z geometrią pojazdu, bądź nie było okazji przeprowadzić jazdy próbnej itp. wówczas zapis ten będzie podstawą do reklamacji. Sposobem, który pozwoli uniknąć nieścisłości, przykrych niespodzianek i problemów będzie wykonanie rzeczowego przeglądu przed zakupem. 

Kwota transakcji:

Umowa kupna sprzedaży auta do wydruku zawiera również miejsce na zapis kwoty transakcji. Często podczas ustalania jej na umowie zapisywana jest wartość niższa, a realnie nowy właściciel płaci więcej. Niestety nie jest to bezpieczna opcja dla kupującego, gdyż w urzędzie skarbowym podatek płacony jest od wartości rynkowej pojazdu – nie zawsze od kwoty widniejącej na umowie. Pojawia się jednak również inny problem – jeżeli samochód poddamy reklamacji np. po sprawdzeniu okazał się powypadkowy itp., i sprzedający zobowiązany zostanie do zwrotu pieniędzy – prawnie musi zwrócić wyłącznie to, co zapisane na umowie. Resztę jedynie z własnej nieprzymuszonej woli, co nie zawsze uda się wyegzekwować. 

Umowa kupna – sprzedaży a współwłaściciel

Wzory umowy kupna sprzedaży auta nie ulegną zmianie jeżeli samochód posiada kilku współwłaścicieli. Treść całego dokumentu nie ulega zmianie, jednak wymaga uzupełnienia danymi wszystkich współwłaścicieli. Każdy z nich powinien przy tym złożyć na umowie swój podpis. Podobnie sytuacja będzie wyglądała wówczas, gdy zakupu pojazdu dokonują dwie lub więcej osób – każda z nich powinna zostać ujęta w umowie kupna sprzedaży samochodu wraz z podpisami i adnotacją o udziale w pojeździe (wniesionych środkach). 

Podsumowując

Umowa kupna sprzedaż samochodu do wydruku to dobry sposób na zawarcie w tym ważnym dokumencie wszystkiego co najważniejsze. Napisanie umowy z je pomocą pozwoli zadbać o szczegóły, dlatego finalnie umowa kupna samochodu do wydruku jest prostym przepisem na prawidłowe opracowanie tego ważnego dokumentu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *